Przyjęte uchwały

 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XV/174/07 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z realizacji zadania własnego polegającego na organizowaniu i dotowaniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2008-2010 ze zmianami
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Podymy na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VLIV/753/09 Sejmiku województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2009 rok
 6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/316/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego
 8. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji specjalnej Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabowidzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Okręgowym Szpitalu Kolejowym oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZ Techników Medycznych Elektroradiologii przy Zarządzie Regionu Wrocław Okręgowy Szpital Kolejowy uchwałą Nr XLV/758/09 SWD w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego s.p.z.o.z. oraz przekształcenia Dolnośląskiego Szpit. Specj. im.T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Marcina Antoniaka uchwałami SWD z dnia 29 października 2009 r. Nr XLV/759/09 w sprawie likwidacji Specj. Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Zesp. Opieki Zdrowotnej oraz przekształcenia Woj. Szpitala Specj. oraz Nr XLV/762/09 w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa dolnośląskiego polegającego na likwidacji Specj. Rehabilitacyjno-Ortopedycznego ZOZ
 11. Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 12. Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji o ustanowieniu Święta Województwa Dolnośląskiego
 13. Uchwała w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęte uchwały
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Agnieszka Biały
Data publikacji:22.12.2009 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Biały
Data aktualizacji:22.12.2009 12:25