Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 05.03.2020 roku wydana została decyzja nr 3/WE/2020 wygaszająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 3/E/2009 z dnia 24.03.2009 r. udzieloną Panu Władysławowi Madziarzowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Wydobywanie i Uszlachetnianie Żwiru i Piasku - Władysław Madziarz, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radostów Średni III”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:10.03.2020 07:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:10.03.2020 07:38