Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.02.2020 roku wydana została decyzja nr 2/WE/2020 wygaszająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 2/97 z dnia 13.01.1997 r. (ze zm.) udzieloną firmie MORSTONE QUARRYING Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu na wydobywanie granitu ze złoża „Morów II”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:28.02.2020 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:28.02.2020 08:38