Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku wpłynął wniosek firmy BP Gravel Janina Klaudel, Marcin Pajchrowski spółka jawna w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kochlice” położonego w miejscowości Kochlice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:28.02.2020 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:28.02.2020 08:38