Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18.02.2020, na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 41, Łażany, 58-130 Żarów wydana została decyzja nr 5/2020 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 6/E/2002 z dnia 5 września 2002 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie granodiorytu ze złoża "Łażany II" położonego w miejscowości Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:19.02.2020 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:19.02.2020 08:22