Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 1786/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkurs horyzontalny - dla projektów w całości realizowanych poza obszarem ZIT WrOF, ZIT AW, ZIT AJ (Numer naboru RPDS.04.02.01-IZ.00-02-358/19)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Flis
Data publikacji:18.02.2020 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Flis
Data aktualizacji:18.02.2020 12:48