Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy Kruszywa Skalne Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 1A, 57-200 Ząbkowice Śląskie, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 7/E/2016 z dnia 16.03.2016 r., znak DOW-G.I.7422.8.2016.TJT (ze zmianami) tj. koncesji na wydobywanie granodiorytu z części złoża „Brodziszów I”, położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:17.02.2020 14:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:17.02.2020 14:45