Iwona Łyp 06.02.2020 14:35 wersja do wydruku

W dniu 5 lutego 2020 roku, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pn. „Edukacja obywatelska poprzez inscenizacje w zakresie tematycznym dotyczącym pamięci Żołnierzy Wyklętych.”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych/Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia 13 lutego 2020, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w:

- sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych,

- drogą elektroniczną na adres mailowy: marek.kolbek@dolnyslask.pl;

- listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament  Spraw Społecznych, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja obywatelska poprzez inscenizacje w zakresie tematycznym dotyczącym pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Iwona Łyp
Data publikacji:06.02.2020 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Kolbek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Iwona Łyp
Data aktualizacji:06.02.2020 14:40