W dniu 31 stycznia 2020 roku, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. „82. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Berlin, 6 marca 1938-Wrocław, 8 marca 2020). Ogólnopolskie Święto Polskiej Młodzieży spod Znaku Rodła”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych/Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie, do dnia  12 lutego 2020, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w:
- sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych,
- drogą elektroniczną na adres mailowy: marek.kolbek@dolnyslask.pl;
- listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „82. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Berlin, 6 marca 1938-Wrocław, 8 marca 2020). Ogólnopolskie Święto Polskiej Młodzieży spod Znaku Rodła”.”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Renata Pędziwiater
Data publikacji:05.02.2020 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Kolbek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Pędziwiater
Data aktualizacji:05.02.2020 13:42