Joanna Imiela 16.01.2020 11:05 wersja do wydruku

W dniu 13 stycznia 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kobieta i Natura z Żernik Wrocławskich na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn. „13 Festiwal Zdrowia, 12 Międzynarodowe Sympozjum Medyczne”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.kryszczyńska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 23 stycznia 2020 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „13 Festiwal Zdrowia, 12 Międzynarodowe Sympozjum Medyczne”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Imiela
Data publikacji:16.01.2020 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Kryszczyńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Imiela
Data aktualizacji:16.01.2020 11:49