Anna Bucka 08.01.2020 13:26 wersja do wydruku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała 1597/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo - konkurs horyzontalny dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT WROF (Numer naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:08.01.2020 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:08.01.2020 13:26