Iwona Łyp 02.12.2019 14:25 wersja do wydruku

W dniu 29.11.2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Rozwoju Obywatelstwa Społecznego/Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie internetowej www.dolnyslask.pl, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 9.12.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w:
– Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych,
– drogą elektroniczną na adres mailowy:iwona.lyp@umwd.pl
– listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych,  Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Iwona Łyp
Data publikacji:02.12.2019 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Łyp
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Iwona Łyp
Data aktualizacji:02.12.2019 14:25