Anna Midor 23.09.2019 10:46 wersja do wydruku

PRAKTYKI STUDENCKIE


Studentów zainteresowanych odbyciem praktyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1. Podania o przyjęcie na praktykę studencką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zawierającego:
- imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail;
- preferowaną komórkę organizacyjną do odbycia praktyki (zachęcamy do zapoznania z dostępną w BIP UMWD strukturą Organizacyjną Urzędu oraz opisem zadań, którymi zajmują się poszczególne Wydziały);
- nazwę szkoły/uczelni, Wydział, kierunek, rok studiów;
- proponowany termin odbycia praktyki, wymiar godzinowy.
2. Skierowania z uczelni (jeżeli zostało wydane);
3. Regulaminu oraz Programu praktyki;
4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru). Wyrażenie zgody jest dobrowolne natomiast niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Komplet dokumentów należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w pokoju 419  bądź wysłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kadr
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Studenckie praktyki zawodowe są nieodpłatne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, student rozpoczyna praktykę po wcześniejszym podpisaniu umowy między Urzędem, a Uczelnią kierującą studenta na praktyki.

Student zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki.

Koordynator praktyk telefonicznie lub e-mailowo poinformuje studenta o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na praktyki.

 

 


PRAKTYKI ABSOLWENCKIE


Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego może składać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie może mieć ukończonych 30 lat.

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane odbyciem praktyki w Urzędzie prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1. Podania o przyjęcie na praktykę studencką w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zawierającego:
- imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail;
- preferowaną komórkę organizacyjną do odbycia praktyki (zachęcamy do zapoznania z dostępną w BIP UMWD strukturą Organizacyjną Urzędu oraz opisem zadań, którymi zajmują się poszczególne Wydziały);
- proponowany termin odbycia praktyki, wymiar godzinowy.
2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru). Wyrażenie zgody jest dobrowolne natomiast niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Komplet dokumentów należy składać w Wydziale Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w pokoju 419  bądź wysłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kadr
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Czas trwania praktyki absolwenckiej w UMWD wynosi nie krócej niż 2 tygodnie i nie dłużej niż miesiąc.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, kandydat rozpoczyna praktykę po wcześniejszym podpisaniu umowy z Urzędem.

Koordynator praktyk telefonicznie lub e-mailowo poinformuje kandydata o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na praktyki.

Praktyki absolwenckie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego są nieodpłatne.

Praktykant zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki.

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych       do odwołania wstrzymane zostaje rozpatrywanie podań o odbywanie praktyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praktyki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Midor
Data publikacji:23.09.2019 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Midor
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Midor
Data aktualizacji:13.03.2020 11:39