Zaproszenie do dialogu technicznego

Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.) mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu Systemu automatycznego rozpoznawania mowy i mówcy, w ramach tegorocznej edycji GovTech Polska. 

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w czasie jego trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do dialogu, a informacje taką przesyła drogą elektroniczną lub pisemnie.

Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego, w tym trybu zgłaszania się zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu zawierają załączone do niniejszego ogłoszenia dokumenty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do dialogu technicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Grzegorz Pytlarz
Data publikacji:25.07.2019 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anotni Zwiefka
Data na dokumencie:25.07.2019
Informację aktualizował:Grzegorz Pytlarz
Data aktualizacji:29.07.2019 10:31