Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji metodologicznej oraz wykonaniu badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie dolnośląskim w układzie powiatowym z uwzględnieniem co najmniej takich metod i technik badawczych jak:

  1. analiza desk research materiałów źródłowych dotyczących ilościowego i jakościowego ruchu turystycznego wg zagadnień wskazanych wyżej pochodzących z ogólnodostępnych źródeł,
  2. metoda wywiadów telefonicznych (CATI – min. 1000) ogólnopolskie badania ilościowe ruchu turystycznego wg zagadnień szczegółowych wskazanych wyżej w województwie dolnośląskim w układzie powiatowym,
  3. wywiady kwestionariuszowe z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza ankiety (PAPI-600) na terenie województwa dolnośląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpoznanie cenowe dotyczące oszacowanie wartości zdania pn. „Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku”
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki
Informację opublikował:Krzysztof Kopystyński
Data publikacji:10.07.2019 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Iskra
Data na dokumencie:10.07.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:10.07.2019 13:24