Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach: 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna) 29 i 30 czerwca 2019 r. godz. 8.00 – część praktyczna

Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach:

 

28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna)

29 i 30 czerwca 2019 r. godz. 8.00 – część praktyczna

 

Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w siedzibie UMWD we Wrocławiu przy
ul. Walońskiej 3-5 w sali 725, VII piętro.

Informacje na temat planowanej trasy egzaminu można będzie uzyskać na 14 dni przed egzaminem pod numerem telefonu 71 770 41 18 lub adresem: turystyka@dolnyslask.pl, trasa opublikowana zostanie także na stronie internetowej bip.umwd.dolnyslask.pl.

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. dostarczą do Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, III piętro pok. 330, następujące dokumenty:

-  formularz zgłoszenia na egzamin,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III (tylko osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy),

-  dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości  330,00 zł na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  Santander Bank Polska S.A. nr 32 1090 2398 0000 0001 4176 6349 z dopiskiem: egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego- sudeckiego część teoretyczna i praktyczna 28-30 czerwca 2019r.

Uchybienie w/w terminowi dostarczenia dokumentów (tj.13.06.2019r.) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Jednocześnie przypominamy, iż egzaminowany powinien zgłosić się na egzamin
z dowodem tożsamości – brak takiego dokumentu skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.

Organizator egzaminu nie zapewnia noclegu ani wyżywienia podczas trwania egzaminu praktycznego. Miejscowość w której przewidywany będzie nocleg zostanie podana na stronie internetowej wraz z trasą egzaminu.

UWAGA!

Wyznaczony termin egzaminu 28-30 czerwca 2019 roku przeznaczony jest dla kandydatów, kończących kurs na przewodnika górskiego -sudeckiego kl. III zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Ze względu na dużą ilość osób kończących kurs oraz deklarujących przystąpienie do egzaminu, informujemy, iż wyłącznie te osoby zostaną dopuszczone do egzaminu w tym terminie. 

 

Kolejny egzamin dla wszystkich kandydatów na przewodnika górskiego -sudeckiego kl. III zostaje wyznaczony na 5-7 lipca br. Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które na 14 dni przed terminem egzaminu złożą w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na w/w egzamin. Liczba miejsc przystąpienia do egzaminu jest ograniczona.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach: 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna) 29 i 30 czerwca 2019 r. godz. 8.00 – część praktyczna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Krzysztof Kopystyński
Data publikacji:20.05.2019 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Kochańska-Szymanek
Data na dokumencie:20.05.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:20.05.2019 12:56