Petycje 2019 r.

Lp.

Data wpływu

      Przedmiot petycji

Organ rozpatrujący petycję

Sposób i data załatwienia  

1.

02.01.2019 r.

(uzupełnienie przedmiotu  w dniu 18.02.2019r.)

 

 

Zorganizowania kursowania autobusów przez  Górzec w celu dogodnego  dojazdu mieszkańców  miejscowości położonych wzdłuż trasy Strzelin-Wrocław

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Negatywny

10.04.2019r.

2.

21.01.2019 r.

 

Planowanego  odwołania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Pana Marcina-Nałęcza Niesiołowskiego ze stanowiska  Dyrektora Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu

nie uzupełniono treści petycji-wezwanie 
z dnia 14.02.2019 r

Bez rozpatrzenia

 

3.

11.03.2019 r.

 

 

 

Podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie przystąpienia do prac legislacyjnych związanych z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 

4.

04.04.2019 r.

 

 

Przyjęcia wariantu  omijającego miejscowość Góra  przy realizacji  inwestycji : „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 

5.

17.04.2019 r.

 

 

Przeprowadzenia remontu  nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 439., na odcinku pd skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Szkolną do skrzyżowania ul. Milickiej z ul. Kolejową w Sułowie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 

6.

 

 

 

19.04.2019 r.

Podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie przystąpienia do prac legislacyjnych związanych z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycje wnoszone w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zofia Bugara
Data publikacji:14.05.2019 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Zofia Bugara
Data aktualizacji:14.05.2019 15:44