Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg województwa dolnośląskiego jest sporządzany dla terenów leżących poza aglomeracjami wzdłuż głównych dróg, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.  Celem programu jest określenie działań naprawczych odniesionych do ww. terenów. Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem mapy akustycznej dla dróg krajowych na terenie województwa dolnośląskiego, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie. Niniejszy Program obejmuje swym zakresem drogi krajowe oraz drogi, które od momentu wykonania mapy akustycznej utraciły status drogi krajowej i obecnie są to odcinki dróg wojewódzkich oraz drogi gminnej.

Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.

W myśl art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska przed hałasem określa, w drodze uchwały, sejmik województwa.

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przystąpienia  do opracowania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

 

Uchwała nr 885/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego do dalszego procedowania.

 

Konsultacje społeczne

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem

Opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem - konsultacje

 

Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA DRÓG KRAJOWYCH ORAZ CZĘŚCI DRÓG WOJEWÓDZKICH I GMINNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwała nr XII/288/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
(Dz. Urz. Woj. Doln. 2019 r. poz. 6566)

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,51962,idmp,2707,r,r"

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2019/6566/

Uzasadnienie do Programu ochrony środowiska przed hałasem

Streszczenie w j. niespecjalistycznym Programu ochrony środowiska przed hałasem

Podsumowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem

 

https://geoportal.dolnyslask.pl/app/mapa/operatorwgik/moja-aplikacja-lq9tz/  mapa prognozowanych izolinii hałasu >>

 

Na zadanie Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wartość przedsięwzięcia: 114 267,00 zł. Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW wynosi

23 225,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

https://wfosigw.wroclaw.pl/

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:15.03.2019 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:29.01.2020 10:53