Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg województwa dolnośląskiego jest sporządzany dla terenów leżących poza aglomeracjami wzdłuż głównych dróg, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.  Celem programu jest określenie działań naprawczych odniesionych do ww. terenów. Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem mapy akustycznej dla dróg krajowych na terenie województwa dolnośląskiego, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie. Niniejszy Program obejmuje swym zakresem drogi krajowe oraz drogi, które od momentu wykonania mapy akustycznej utraciły status drogi krajowej i obecnie są to odcinki dróg wojewódzkich oraz drogi gminnej.

Mapa akustyczna dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.

W myśl art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska przed hałasem określa, w drodze uchwały, sejmik województwa.

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przystąpienia  do opracowania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

 

Uchwała nr 885/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego do dalszego procedowania.

 

Konsultacje społeczne

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem - konsultacje

 

Na zadanie Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wartość przedsięwzięcia: 114 267,00 zł. Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW wynosi

23 225,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

https://wfosigw.wroclaw.pl/

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:15.03.2019 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:19.07.2019 13:21