Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XXIV Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz”

W dniu 19 lutego 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „XXIV Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Edukacji i Nauki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Edukacja”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: edyta.janiszewska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław  do dnia 1 marca 2019 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Edyta Janiszewska-Puzio
Data publikacji:22.02.2019 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Janiszewska-Puzio
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Edyta Janiszewska-Puzio
Data aktualizacji:22.02.2019 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż