wersja do wydruku Ewa Maćków 13.12.2018 10:27

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice płn"

Zgodnie z Uchwałą Nr 93/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice płn”.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedli Pilczyce, Kozanów i Popowice płn"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Ewa Maćków
Data publikacji:13.12.2018 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Maćków
Data na dokumencie:11.12.2018
Informację aktualizował:Ewa Maćków
Data aktualizacji:13.12.2018 10:41