Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów

 1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6010/V/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
 2. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.


  Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że po uzgodnieniu z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu - Postanowienie z dnia 23.10.2018 r. znak: ZNS.9022.2.841.2018.DG oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu – uzgodnienie z dnia 27 listopada 2018 r. znak: WSI.410.519.2018.KM.3 nie przeprowadza się strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.


  Uzgodnienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 23.10.2018 r. znak: ZNS.9022.2.841.2018.DG;

  Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 r. znak: WSI.410.519.2018.KM.3

   
 3. Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.
 4. Uchwała Nr V/73/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.
 5. Uzasadnienie do przyjętego planu wynikające z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:30.11.2018 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:22.03.2019 12:59