Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów

 1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6010/V/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów
 2. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.


  Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że po uzgodnieniu z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu - Postanowienie z dnia 23.10.2018 r. znak: ZNS.9022.2.841.2018.DG oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu – uzgodnienie z dnia 27 listopada 2018 r. znak: WSI.410.519.2018.KM.3 nie przeprowadza się strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.


  Uzgodnienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 23.10.2018 r. znak: ZNS.9022.2.841.2018.DG;

  Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 r. znak: WSI.410.519.2018.KM.3

   
 3. Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:30.11.2018 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:06.12.2018 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2018 13:45 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:44 Dodano załącznik "Konsultacje społeczne - Informacja na
BIP-opiniowanie.pdf"

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:44 Usunięto załącznik Konsultacje społeczne - Informacja na
BIP-opiniowanie.pdf

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:31 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:30 Dodano załącznik "Konsultacje społeczne - Informacja na
BIP-opiniowanie.pdf"

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:24 Usunięto załącznik Konsultacje społeczne - Informacja na
BIP-opiniowanie.pdf

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:16 Dodano załącznik "Zał. do uchwały - Projekt
aktualizacji_miejsca_zał. do uchwały ZWD 70_VI_18 z
04.12.2018r..pdf"

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:16 Dodano załącznik "Uchwała Zarządu - Uchwała Zarządu
WD_70_VI_18 z 04.12.2018r. o skierowaniu do
opiniowania_miejsca.pdf"

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:13 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:13 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.12.2018 13:11 Dodano załącznik "Konsultacje społeczne - Informacja na
BIP-opiniowanie.pdf"

(Izabela Migniewicz)
06.12.2018 12:46 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:45 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:45 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:44 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:37 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:24 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:15 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:12 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:10 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:10 Dodano załącznik "Uchwała ZWD nr 6010/V/18 z dnia
25.09.2018 r. - Uchwała ZWD o przystąpieniu do
aktualizacji_nr 6010_V_18 z 25.09.2018.pdf"

(Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:10 Dodano załącznik "Uzgodnienie DPWIS z dnia 23.10.2018 r.
znak:ZNS.9022.2.841.2018.DG - postanowienie DPWIS -
odstąpienie od oceny strategicznej.pdf"

(Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:10 Dodano załącznik "Uzgodnienie RDOŚ z dnia 27.11.2018 r.
znak:WSI.410.519.2018.KM.3 - postanowienie RDOŚ -
odstąpienie od oceny strategicznej (ePUAP).pdf"

(Izabela Migniewicz)
30.11.2018 10:06 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2018 09:59 Utworzenie dokumentu. (Izabela Migniewicz)