Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 6204/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. Najaktywniejsza Liderka KGW 2018 realizowanego w okresie od 01.12.2018  do 29.12.2018.

 

W załączeniu uchwała do pobrania

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Najaktywniejsza Liderka KGW 2018”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Dominik Wojciechowski
Data publikacji:16.11.2018 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dominik Wojciechowski
Data na dokumencie:14.11.2018
Informację aktualizował:Dominik Wojciechowski
Data aktualizacji:16.11.2018 09:29