wersja do wydruku Jerzy Pasieka 23.10.2018 15:02

Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie kondycyjne zawodników narciarstwa alpejskiego”

Zgodnie z Uchwałą nr 6125/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października  2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego KNA Dzikowiec złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego  pn. „Przygotowanie kondycyjne zawodników narciarstwa alpejskiego” i nie zlecono jego wykonania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie kondycyjne zawodników narciarstwa alpejskiego”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jerzy Pasieka
Data publikacji:23.10.2018 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Kaczyński
Data na dokumencie:23.10.2018
Informację aktualizował:Jerzy Pasieka
Data aktualizacji:23.10.2018 15:02