Praca w Urzędzie Marszałkowskim

Ogłoszenie o wolnym stanowisku

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy o czym stanowi art.  15 ust.  1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż dane osób składających oferty są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacji; posiada Pani/Pana prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne. Obowiązek podania danych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wynika z art. 6 ust. 1,3-4 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) oraz art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm).

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Urzędzie Marszałkowskim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:25.09.2008 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:10.04.2018 10:42