Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „”Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica Zdrój Muzyki””

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 6099/V/18  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia im. Richarda Straussa złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „”Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica Zdrój Muzyki”” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „”Kiedy rannym słonkiem…” – V koncert z cyklu „Polanica Zdrój Muzyki””
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Urszula Żołyńska
Data publikacji:17.10.2018 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Żołyńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Urszula Żołyńska
Data aktualizacji:17.10.2018 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż