Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września br. zakończył się II nabór ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.).
Oferty w III naborze w ramach ww. konkursu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 31 października 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30


UWAGA:
Oferent może złożyć w konkursie nie więcej niż dwie oferty, przy czym muszą to być oferty na dwa różne zadania (część VII pkt 13 ogłoszenia o konkursie). W związku z powyższym oferty złożone w III naborze ww. konkursu (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) zostaną odrzucone ze względów formalnych, jeżeli:
1)    zostały złożone, bez względu na rozstrzygnięcie, na to samo zadanie w I lub II naborze,
2)    albo gdy oferent w dwóch poprzednich naborach, bez względu na rozstrzygnięcie, złożył już dwie oferty.

Stan środków do rozdysponowania w III naborze wg stanu na dzień 16 października 2018 r. wynosi: 70.068,11 zł.

Termin realizacji zadania objętego III naborem ustala się od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przydatne linki:
1.    http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/jak-wypelnic-nowy-wzor-oferty-w-ramach-otwartych-konkursow/
2.    http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/odpowiedz-z-mrpips-w-sprawie-nowych-wzorow-umow-i-ofert-dotyczacych-realizacja-zadan-publicznyc/
3.    http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1987987.html

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Kinga Słupska
Data publikacji:16.10.2018 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Słupska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kinga Słupska
Data aktualizacji:16.10.2018 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż