Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”

W dniu 5 października 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT , na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Wydziału Gospodarki oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce „Gospodarka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: anna.jakubek@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
do dnia 16 października 2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Monika Bujnicka
Data publikacji:09.10.2018 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jakubek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Bujnicka
Data aktualizacji:23.10.2018 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż