W związku z ogłoszeniem dnia 20 września 2018 r. niewypłacalności przez organizatora turystyki Millennium Travel International Sp. z o.o. (ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica, nr KRS: 0000376467) informujemy, że klienci których imprezy turystyczne się nie odbyły mają możliwość ubiegania się o zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

W porozumieniu z ubezpieczycielem – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. informujemy, że wypłaty na rzecz poszkodowanych klientów będą odbywać się w możliwie najkrótszych terminach.

W celu ubiegania się o zwrot wpłat niezbędnym jest wypełnienie formularza i dołączenie załączników wyszczególnionych w formularzu.

 

Oryginał formularza wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocławia, tel. 71 776 90 53, e-mail: umwd@dolnyslask.pl;

dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: inspektor@dolnyslask.pl;

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia postępowania w zw. z niewypłacalnością Millennium Travel International Sp. z o.o. (ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica) na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm.);
  • będą udostępniane AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu i ministrowi właściwemu ds. turystyki;
  • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Formularz roszczeń AXA - niewypłacalność Millennium Travel International Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki
Informację opublikował:Krzysztof Kopystyński
Data publikacji:24.09.2018 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.09.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:24.09.2018 13:12