Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5944/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Strażnicy Ziemi Zgorzeleckiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych” realizowanego w okresie od 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Urszula Żołyńska
Data publikacji:19.09.2018 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Urszula Żołyńska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Urszula Żołyńska
Data aktualizacji:19.09.2018 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż