Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku wydana została decyzja nr 7/E/2018, tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kunice V” położonego w miejscowości Kunice w gminie Kunice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:18.07.2018 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:18.07.2018 08:54