Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.06.2018 roku wpłynął wniosek Kopalni Surowców Mineralnych "Byczeń" Spółka Jawna Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2018 z dnia 04.06.2018 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Przyłęk-Pilce".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2018 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2018 08:22