Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.06.2018 roku wydana została decyzja nr 17/2018 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 24/99 z dnia 19.06.1999 r. (ze zm.), udzieloną Kopalni Gnejsu Pomianów Sp. z o.o. na wydobywanie gnejsu ze złoża "Doboszowice", położonego w miejscowości Doboszowice, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2018 08:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2018 08:24