Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku wydana została decyzja nr 7/E/2018 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jezierzyce Wielkie I”, w granicach obszaru górniczego „Jezierzyce Wielkie IA”, położonego w miejscowości Jezierzyce Wielkie, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Decyzją tą uchylono jednocześnie koncesję Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 327/2013 z dnia 25.07.2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:21.06.2018 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:21.06.2018 11:16