Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), uchwały nr 3697/V/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr. 326/6, AM-19, obręb 0003, 3-Nowa Ruda w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz uchwały nr 5431/V/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr. 326/6 o pow. 0,0421, AM-19, obręb 0003, 3-Nowa Ruda

ogłasza III przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 24a
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Agnieszka Rybczak
Data publikacji:08.06.2018 07:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Kozak,
Data na dokumencie:08.06.2018
Informację aktualizował:Anna Pawlik
Data aktualizacji:11.06.2018 08:29