Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.05.2018 roku wpłynął wniosek Pana Pawła Woźnego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Woźny PUH "ALTUS", o uchylenie koncesji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 327/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. oraz udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Jezierzyce Wielkie I"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:07.06.2018 07:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:07.06.2018 07:38