Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2018 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 29 września 2000 r. z późn. zm. udzieloną Panu Remigiuszowi Gruszeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kopalnie Gruszecki, Remigiusz Gruszecki na wydobywanie piaskowca ze złoża „Skała”, położonego w miejscowości Skała, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:23.04.2018 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:23.04.2018 10:11