Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 04.04.2018 roku wydana została decyzja nr 4/WE/2018 cofająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2016 z dnia 17.03.2016 r. z późn. zm. udzieloną Kopalni Pierwoszów Sp. z o.o. w Pęgowie na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pierwoszów”, położonego w miejscowości Pierwoszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:23.04.2018 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:24.05.2018 13:15