Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
A. Kontynuacja idei projektu „Razem w pełni sprawni”.
B. Udostępnienie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.
C. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
D. Prowadzenie akcji profilaktycznej w dolnośląskich szkołach przeciw wypadkom skutkującym trwałą niepełnosprawnością.
E. Prowadzenie warsztatów/szkoleń dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych
F. Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sport.
G. Organizacja szkolenia dla kadry dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej w zakresie wypalenia zawodowego i pracy z osobami niepełnosprawnymi.


Oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach niniejszego konkursu. Nie dopuszcza się łączenia zadań konkursowych w ramach jednej oferty.

 
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 28 lutego 2018 r., na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Telefon kontaktowy: 71 770 41 49

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Kinga Słupska
Data publikacji:07.02.2018 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Słupska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kinga Słupska
Data aktualizacji:07.02.2018 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż