wersja do wydruku Anna Bucka 04.01.2018 09:27

Uchwała Nr 4704/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4141/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF (RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16)

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 4704/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4141/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF (RPDS.04.04.02-IZ.00-02-192/16)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:04.01.2018 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:04.01.2018 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż