Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Zasada równości szans i niedysktyminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS i EFRR (II panele)

Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS i EFRR (szkolenie realizowane w ramach II paneli)

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Zasada równości szans i niedysktyminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS i EFRR (II panele)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Justyna Karpińska
Data publikacji:23.03.2017 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.03.2017
Informację aktualizował:Justyna Karpińska
Data aktualizacji:23.03.2017 13:33