Anna Bucka 29.12.2016 15:13 wersja do wydruku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 3221/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:29.12.2016 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:29.12.2016 15:13