Anna Bucka 29.12.2016 15:13 wersja do wydruku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 3220/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:29.12.2016 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:29.12.2016 15:13