Anna Bucka 29.12.2016 15:09 wersja do wydruku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 3217/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2798/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r.w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-057/16).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:29.12.2016 15:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:29.12.2016 15:09