Paweł Mikrut 11.05.2016 10:57 wersja do wydruku

Przez petycję należy rozumieć pismo złożone przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję” w zakresie zadań i kompetencji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:

1.    Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów praz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

2.    Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3.    Oznaczenie adresata petycji.

4.    Wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Województwa Dolnośląskiego (www.umwd.dolnyslask.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie jest składana.

 

Data wpływu

Podmiot wnoszący

(jeśli wyraził zgodę na udostepnienie danych osobowych)

Przedmiot Przewidywany termin rozpatrzenia/data rozpatrzenia

09.06.
2016 r.

Obywatelskie Stowarzyszenie "Dla Dobra Pacjenta"   w Jeleniej Górze Petycja w sprawie zwiększenia składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej o dwóch przedstawicieli organizacji pacjenckich z prawem głosu 14.07.2016 r./
14.07.2016 r.

21.04.
2017 r.

Stowarzyszenie "Nowy Wrocław"

Petycja w sprawie wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Statutu Województwa Dolnośląskiego 29.06.2017 r./
29.06.2017 r.

23.11.
2017

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla Petycja "Nie - dla smogu, Tak - dla węgla" 22.02.2018 r./ 22.02.2018

11.01.
2019

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Petycja dotycząca wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym

28.03.2019 r./ 28.03.2019

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Mikrut
Data publikacji:11.05.2016 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Obel
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:04.04.2019 14:47