Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy

UCHWAŁA NR 3309/V/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku
dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością gminy

 

       Na podstawie art. 41 ust. 1 w zawiązku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r., poz. 198 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017r. dla gmin na bieżące utrzymanie  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Reiniger
Data publikacji:01.02.2017 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Baldy
Data na dokumencie:01.02.2016
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:01.02.2017 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.02.2017 09:26 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:26 Usunięto załącznik Uchwała nr 3309/V/17 z dnia 23
stycznia 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania
pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2017r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych będących własnością
gminy

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 3309/V/17 z dnia 23 stycznia
2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017r.
dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych będących własnością gminy"

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:26 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do uchwały nr
1732/V/16 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:25 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do uchwały nr
3309/V/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zasad
udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego w 2017r. dla gmin na bieżące
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:25 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały nr
1732/V/16 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:25 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały nr
3309/V/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zasad
udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego w 2017r. dla gmin na bieżące
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:24 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku dla gmin
na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością Gminy"

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:23 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie pomocy finansowej
z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku dla
gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością Gminy

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:23 Dodano załącznik "Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017"
(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:23 Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy na rok 2016
(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:23 Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego projektu za rok 2017"

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:22 Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego projektu za rok 2016

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:22 Dodano załącznik "Wniosek o płatność"
(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:21 Usunięto załącznik Wniosek o płatność
(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 3309/V/17 z dnia 23 stycznia
2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017r.
dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych będących własnością gminy "

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:19 Usunięto załącznik Uchwała nr 3309/V/17 z dnia 23
stycznia 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania
pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2017r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych będących własnością
gminy

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 1732/V/16 z
dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania i
rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących
własnością gminy" na "Uchwała nr 3309/V/17 z dnia 23
stycznia 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania
pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2017r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych będących własnością
gminy"

(Rafał Reiniger)
01.02.2017 09:15 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:27 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:20 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:02 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 1732/V/16 z
dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania i
rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2015 r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących
własnością gminy" na "Uchwała nr 1732/V/16 z dnia 3
lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania
pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2016r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych będących własnością
gminy"

(Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 1732/V/16 z dnia 3 lutego
2016r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015
r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych będących własnością gminy"

(Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:01 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do uchwały nr
1732/V/16 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"

(Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:00 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały nr
1732/V/16 z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania
i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"

(Rafał Reiniger)
11.02.2016 10:00 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku dla gmin
na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością Gminy"

(Rafał Reiniger)
11.02.2016 09:59 Dodano załącznik "Plan rzeczowo-finansowy na rok 2016"
(Rafał Reiniger)
11.02.2016 09:58 Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego projektu za rok 2016"

(Rafał Reiniger)
11.02.2016 09:56 Utworzenie dokumentu. (Rafał Reiniger)