Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy

UCHWAŁA NR 3309/V/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku
dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością gminy

 

       Na podstawie art. 41 ust. 1 w zawiązku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r., poz. 198 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017r. dla gmin na bieżące utrzymanie  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Reiniger
Data publikacji:01.02.2017 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Baldy
Data na dokumencie:01.02.2016
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:01.02.2017 09:26