Właściciel rachunku:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

 

Kontakt:

 

W tytule przelewu uprzejmie proszę o podanie dokładnych danych podmiotu, którego przelew dotyczy, tj.:

- nazwa podmiotu i adres, dot. w szczególności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokonujących wpłaty z konta innego niż konto firmowe lub dokonujący wpłat w Urzędzie Pocztowym,

- NIP lub regon,

- opis wpłaty - czego dotyczy i za jaki okres.

konto

Rachunki prowadzone

w SANTANDER Bank Polska S.A.

Przykładowy opis wpłaty

Opłata recyklingowa za lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata recyklingowa za lekkie torby za 2018r.

Opłata rejestrowa i roczna -ustawa o odpadach (BDO)

51 1090 2398 0000 0001 4176 6298

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata rejestrowa za 2019r., opłata roczna 2019r.

FOŚ WROCŁAW

Opłaty za korzystanie ze środowiska (byłe woj. wrocławskie)

26 1090 2398 0000 0001 4176 6360

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

FOŚ JELENIA GÓRA

Opłaty za korzystanie ze środowiska (byłe woj. jeleniogórskie)

69 1090 2398 0000 0001 4176 6265

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

FOŚ WAŁBRZYCH

Opłaty za korzystanie ze środowiska (byłe woj. wałbrzyskie)

17 1090 2398 0000 0001 4176 6328

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

FOŚ LEGNICA

Opłaty za korzystanie ze środowiska (byłe woj. legnickie)

78 1090 2398 0000 0001 4176 6297

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

OPŁATA PRODUKTOWA

ZA PRODUKTY

ZA OPAKOWANIA DO 2013

41 1090 2398 0000 0001 4176 6284

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata produktowa za produkty za 2018r.

OPŁATA PRODUKTOWA

ZA OPAKOWANIA OD 2014

05 1090 2398 0000 0001 4176 6253

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata produktowa za opakowania za 2018r.

BATERIE I AKUMULATORY

23 1090 2398 0000 0001 4176 6317

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. PKE za baterie i akumulatory za 2018r., opłata produktowa za baterie i akumulatory za 2018r., opłata depozytowa za akumulatory za 2018r.

OPŁATY I KARY ZA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

83 1090 2398 0000 0001 4176 6304

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. dec. nr … z dnia …

Opłaty z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

63 1090 2398 0000 0001 4176 6276

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. PKE za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za 2018r., opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za 2018r.

Opłaty z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

53 1090 2398 0000 0001 4176 6359

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2018r.

Opłaty za PKE opakowania

15 1090 2398 0000 0001 4176 6267

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata za PKE opakowania za 2018r.

DEPOZYTY- zabezpieczenia roszczeń w formie depozytów bankowych -USTAWA O ODPADACH

57 1090 2398 0000 0001 4187 4539

Np. Firma X, NIP:…lub regon…, np. depozyt tyt. zabezpieczenia roszczeń

KARY ZA ODPADY

16 1090 2398 0000 0001 4176 6346

Np. Firma X, NIP:…lub regon…, np. dec. nr… z dnia…

 

 

OPŁATA SKARBOWA

- za wydanie zaświadczenia,

- za pełnomocnictwo,

- za wykreślenie z rejestru BDO,

- za wydanie pozwolenia,

- inne,

powinna być wnoszona na konto Gminy Wrocław.

konto

PKO BP S.A.

Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław

OPŁATA SKARBOWA

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

konto

Nowe rachunki prowadzone

w SANTANDER Bank Polska S.A.,

które obowiązują od 15/02/2019 r.

DOCHODY BUDŻETU

1) udostępnianie informacji o środowisku

2) udział procentowy marszałka w opłatach

89 1090 2398 0000 0001 4176 6293

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Podmiot udostępniający informację:Środowiska
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:05.01.2018 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Rudzka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:07.03.2019 10:11