wersja do wydruku Sylwia Wujda 05.01.2018 13:02

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Właściciel rachunku:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

 

W tytule przelewu uprzejmie proszę o podanie dokładnych danych podmiotu, którego przelew dotyczy, tj.:

- nazwa podmiotu i adres, dot. w szczególności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokonujących wpłaty z konta innego niż konto firmowe lub dokonujący wpłat w Urzędzie Pocztowym,

- NIP lub regon,

- opis wpłaty - czego dotyczy i za jaki okres.

konto

Rachunki prowadzone

w Getin Noble Bank S.A.

Przykładowy opis wpłaty

Opłata recyklingowa za lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych

numer rachunku zostanie podany 11 lutego 2019 r.

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata recyklingowa za lekkie torby za 2018r.

Opłata rejestrowa i roczna -ustawa o odpadach (BDO)

14 1560 0013 2001 2764 4000 0015

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata rejestrowa za 2019r., opłata roczna 2019r.

FOŚ WROCŁAW

95 1560 0013 2000 8562 4000 0001

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

FOŚ JELENIA GÓRA

14 1560 0013 2000 8562 4000 0004

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

FOŚ WAŁBRZYCH

68 1560 0013 2000 8562 4000 0002

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

FOŚ LEGNICA

41 1560 0013 2000 8562 4000 0003

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. emisja za 2018r., odpady za 2018r.

OPŁATA PRODUKTOWA

ZA PRODUKTY

ZA OPAKOWANIA DO 2013

30 1560 0013 2000 8562 4000 0007

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata produktowa za produkty za 2018r.

OPŁATA PRODUKTOWA

ZA OPAKOWANIA OD 2014

03 1560 0013 2000 8562 4000 0008

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata produktowa za opakowania za 2018r.

BATERIE I AKUMULATORY

57 1560 0013 2000 8562 4000 0006

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. PKE za baterie i akumulatory za 2018r., opłata produktowa za baterie i akumulatory za 2018r., opłata depozytowa za akumulatory za 2018r.

OPŁATY I KARY ZA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

46 1560 0013 2000 8562 4000 0010

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. dec. nr … z dnia …

Opłaty z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

25 1560 0013 2001 2764 4000 0011

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. PKE za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za 2018r., opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za 2018r.

Opłaty z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

95 1560 0013 2001 2764 4000 0012

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2018r.

Opłaty za PKE opakowania

41 1560 0013 2001 2764 4000 0014

np. Firma X, NIP:…lub regon…,

np. opłata za PKE opakowania za 2018r.

DEPOZYTY- zabezpieczenia roszczeń w formie depozytów bankowych -USTAWA O ODPADACH

68 1560 0013 2001 2664 4000 0013

Np. Firma X, NIP:…lub regon…, np. depozyt tyt. zabezpieczenia roszczeń

KARY ZA ODPADY

84 1560 0013 2000 8562 4000 0005

Np. Firma X, NIP:…lub regon…, np. dec. nr… z dnia…

 

 

OPŁATA SKARBOWA

- za wydanie zaświadczenia,

- za pełnomocnictwo,

- za wykreślenie z rejestru BDO,

- za wydanie pozwolenia,

- inne,

powinna być wnoszona na konto Gminy Wrocław.

konto

PKO BP S.A.

Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław

OPŁATA SKARBOWA

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

 

konto

Nowe rachunki prowadzone

w Getin Noble Bank S.A.,

które obowiązują od 1/04/2016r.

DOCHODY BUDŻETU

1) udostępnianie informacji o środowisku

2) udział procentowy marszałka w opłatach

37 1560 0013 2051 9462 9000 0002

DOCHODY ADMINISTRACJI RĄDOWEJ

1) opłata za legalizację urządzenia wodnego

2) opłata za przeprowadzenie egzem. w zakresie gospodarowania opłatami

85 1560 0013 2051 9462 9000 0011

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:05.01.2018 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:15.01.2019 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż