Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 1609/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów konkursów nr: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16, RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-055/16, RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Krzysztof Słobodzian
Data publikacji:07.01.2016 16:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Słobodzian
Data aktualizacji:07.01.2016 17:01