Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 1607/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-046/15 dla Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne - ZIT WROF w Działaniu 2.1. E-usługi publiczne w Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Krzysztof Słobodzian
Data publikacji:31.12.2015 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Krzysztof Słobodzian
Data aktualizacji:31.12.2015 11:36