wersja do wydruku Sylwia Wujda 02.01.2018 10:22

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022

Ogłasza, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który wyrokiem z dnia 17 października 2017 r. sygn. akt II SA/Wr 237/17 stwierdził nieważność w całości uchwały Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022

 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DNIA 21 GRUDNIA 2017r.

UCHWAŁĄ NR XLIII/1450/17 UCHWALIŁ

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2016-2022

 

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405, z późn. zm.) oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5, pok. 010 (parter) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00

  • w wersji elektronicznej poniżej:

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2016 - 2022

 
-   WPGO 2016 - 2022 oraz Mapy;
 
 

 


 a) uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1450/17 z dnia 21-12-2017 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022


b) uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1451/17 z dnia 21-12-2017 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5607 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

 


 
  •  uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIX/934/16 z dnia 22-12-2016 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 (stwierdzona nieważność wyrokiem WSA)

  •  uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIX/935/16 z dnia 22-12-2016 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022, Dz. Urz. Woj. 2017.46 z dnia 4 stycznia 2017 r. (akt uchylony uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1451/17 z dnia 21-12-2017 r.)

 

 

 

Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  (link do strony Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl) pod nazwą:

"Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022"

     OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 163 590 ZŁ

     DOTACJA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW: 147 290 ZŁ 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2016-2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:02.01.2018 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.06.2015
Informację aktualizował:Sylwia Wujda
Data aktualizacji:03.01.2018 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.01.2018 10:07 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 10:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 10:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 10:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 09:58 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 09:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 11:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 11:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 11:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 11:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 10:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 10:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 10:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 10:04 Dodano załącznik "PI_DS_po wyroku z podpisem
28-12-2017.pdf - PI_DS_po wyroku z podpisem 28-12-2017.pdf"

(Sylwia Wujda)
02.01.2018 10:04 Dodano załącznik "WPGO_2016_DS_po wyroku z podpisem
28-12-2017.pdf - WPGO_2016_DS_po wyroku z podpisem
28-12-2017.pdf"

(Sylwia Wujda)
02.01.2018 10:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 09:51 Usunięto załącznik Plan inwestycyjny_22.12.2016.comp Z
PODPISEM.pdf - Plan inwestycyjny_22.12.2016.comp Z
PODPISEM.pdf

(Sylwia Wujda)
02.01.2018 09:51 Usunięto załącznik WPGO_2016-2022_22.12.2016.comp Z
PODPISEM.pdf - WPGO_2016-2022_22.12.2016.comp Z PODPISEM.pdf

(Sylwia Wujda)
24.11.2017 08:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.11.2017 15:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.03.2017 12:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.03.2017 12:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 12:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2017 11:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2017 11:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.02.2017 11:38 Dodano załącznik "Mapy WPGO 2016-2022 -A3.zip"
(Sylwia Wujda)
02.02.2017 11:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.01.2017 12:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.01.2017 08:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:17 Usunięto załącznik Projekt WPGO 2016.zip
(Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:16 Dodano załącznik "WPGO_2016-2022_22.12.2016.comp Z
PODPISEM.pdf"

(Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:16 Dodano załącznik "Plan inwestycyjny_22.12.2016.comp Z
PODPISEM.pdf"

(Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:16 Dodano załącznik "Podsumowanie SOOŚ_WPGO.pdf"
(Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:16 Dodano załącznik "Prognoza_WPGO.pdf"
(Sylwia Wujda)
10.01.2017 15:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:17 Dodano załącznik "Projekt WPGO 2016.zip"
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:17 Usunięto załącznik WPGO_2016_DS_07.09.2016.pdf
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:17 Usunięto załącznik PI_DS_07.09.2016.pdf
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:17 Usunięto załącznik Prognoza_WPGO_DS_07.09.2016.pdf
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:16 Usunięto załącznik Projekt WPGO 2016.zip
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:11 Dodano załącznik "Projekt WPGO 2016.zip"
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 08:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:58 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:52 Dodano załącznik "Prognoza_WPGO_DS_07.09.2016.pdf"
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:52 Dodano załącznik "PI_DS_07.09.2016.pdf"
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:52 Dodano załącznik "WPGO_2016_DS_07.09.2016.pdf"
(Sylwia Wujda)
08.09.2016 07:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.08.2015 09:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.08.2015 09:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.08.2015 09:26 Usunięto załącznik ANKIETA_Plan_Inwestycyjny_2016_p.xlsm
(Sylwia Wujda)
07.08.2015 09:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.07.2015 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.07.2015 11:18 Dodano załącznik "ANKIETA_Plan_Inwestycyjny_2016_p.xlsm"
(Sylwia Wujda)
09.07.2015 11:16 Usunięto załącznik ANKIETA_Plan_Inwestycyjny_2016_p.xlsm
(Sylwia Wujda)
09.07.2015 11:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.07.2015 11:08 Dodano załącznik "ANKIETA_Plan_Inwestycyjny_2016_p.xlsm"
(Sylwia Wujda)
09.07.2015 11:08 Usunięto załącznik Ankieta_Plan Inwestycyjny_2016
(Sylwia Wujda)
12.06.2015 11:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.06.2015 11:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.06.2015 11:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.06.2015 11:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.06.2015 11:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.06.2015 10:51 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Wujda)