Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania

UCHWAŁA NR XXXI/1011/17

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 9 lutego 2017r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

 

           Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016r. poz. 486, 1948 i 2260) i art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 § 1. Uchwała określa:

1) zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Reiniger
Data publikacji:22.04.2015 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Baldy
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:17.03.2017 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2017 10:47 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XXXI/1011/17
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2017r.
w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2017r." na "Uchwała Nr XXXI/1011/17 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie
określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji
celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017r.
wraz z załącznikiem nr 1"

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:38 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:37 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:37 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIX/532/15 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. w
sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2016r.

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:37 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. -
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016r.

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:36 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. –
Wniosek o przyznanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r.

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:36 Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy spółki wodne
- 2016r.

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:36 Usunięto załącznik Wniosek o płatność
(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:36 Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania Planu
rzeczowo-finansowego zadania - Spółki 2016r.

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:36 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXI/1011/17 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2017r. w
sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2017r."

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:32 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2017r. –
Wniosek o przyznanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2017r. "

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:31 Dodano załącznik "Plan rzeczowo-finansowy spółki wodne -
2017r."

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:31 Dodano załącznik "Wniosek o płatność"
(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:30 Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania Planu
rzeczowo-finansowego zadania - Spółki 2017r."

(Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:29 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
17.03.2017 10:27 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
31.03.2016 10:00 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIX/532/15 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. w
sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2016r. "

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:58 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. -
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016r. "

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:57 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. –
Wniosek o przyznanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2016r. "

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:57 Dodano załącznik "Plan rzeczowo-finansowy spółki wodne -
2016r."

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:56 Dodano załącznik "Wniosek o płatność"
(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:56 Dodano załącznik " Sprawozdanie z wykonania Planu
rzeczowo-finansowego zadania - Spółki 2016r."

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:54 Usunięto załącznik Uchwała Nr VIII/99/15 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015r. w
sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w
2015r.

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:54 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015r. -
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015r.

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:54 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015r. –
Wniosek o przyznanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2015r.

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:54 Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy spółki wodne
- 2015r.

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:53 Usunięto załącznik Wniosek o płatność
(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:53 Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania Planu
rzeczowo-finansowego zadania - Spółki 2015r.

(Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:41 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
31.03.2016 09:33 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
14.05.2015 11:20 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015r. –
Wniosek o przyznanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2015r."

(Rafał Reiniger)
14.05.2015 11:18 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015r. –
Wniosek o przyznanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2015r. dotacji celowej dla spółek
wodnych

(Rafał Reiniger)
22.04.2015 14:24 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.04.2015 14:03 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.04.2015 14:02 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.04.2015 14:01 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.04.2015 13:54 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.04.2015 13:53 Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.04.2015 13:52 Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania Planu
rzeczowo-finansowego zadania - Spółki 2015r."

(Rafał Reiniger)
22.04.2015 13:48 Utworzenie dokumentu. (Rafał Reiniger)